График (Sportbox)

Изчистете филтрите »
« Август »
« 15.8.2022 г. до 21.8.2022 г. »
Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:30
45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Functional training

Studio 1.

   
08:30  
30 мин.

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 1

 
30 мин.

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 1

     
10:30          
50 мин.

HIIT

Studio 1

 
12:00
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

 
45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

 
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

13:00
50 мин.

Pilates

Studio 1

50 мин.

Yoga

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Yoga

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

   
17:00            
55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

17:30  
50 мин.

LES MILLS BODYBALANCE ®

Studio 1

 
50 мин.

LES MILLS BODYBALANCE ®

Studio 1

     
18:00
30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

 
30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

   
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

18:30
50 мин.

Yoga

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Yoga

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

     
19:30
55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

HIIT

Studio 1

55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

HIIT

Studio 1

55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

   
20:30
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

 
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

 
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

   
← →