График (Sportbox)

За да запазите място за групово занимание, направете резервация онлайн. Правила за резервиране на групово занимание >>

To ensure your group lesson spot, make a reservation online. Group classes reservation rules >>

Изчистете филтрите »
« Декември »
« 27.11.2023 г. до 3.12.2023 г. »
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:30-08:15

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

08:30-09:25

BODY BEAUTY

Studio 1

11:00-11:50

Pilates

Studio 1

12:00-12:50

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

13:00-13:50

Yoga Stretching

Studio 1

17:00-17:45

BOOTY

Studio 1

18:00-18:30

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

18:30-19:20

Yoga

Studio 1

19:30-20:25

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

20:30-21:20

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

07:30-08:20

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

11:00-11:50

Functional training

Studio 1

12:00-12:50

Fat-burning Yoga

Studio 1

13:00-13:45

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

17:45-18:15

LES MILLS BODYATTACK ®

Studio 1

18:30-19:20

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

19:30-20:20

HIIT

Studio 1

20:30-21:20

Kangoo Jumps - M

Studio 1.

20:30-21:20

Kangoo Jumps - S

Studio 1

07:30-08:20

Pilates

Studio 1

08:30-09:25

BODY BEAUTY

Studio 1

11:00-11:45

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

12:00-12:55

BODY BEAUTY

Studio 1

13:00-13:50

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

17:00-17:45

BOOTY

Studio 1

18:00-18:30

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 1

18:30-19:20

Yoga

Studio 1

19:30-20:25

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

20:30-21:20

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

07:30-08:20

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

11:00-11:50

Functional training

Studio 1

12:00-12:45

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

13:00-13:50

Yoga

Studio 1

17:45-18:15

LES MILLS BODYATTACK ®

Studio 1

18:30-19:20

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

19:30-20:20

HIIT

Studio 1

20:30-21:20

Kangoo Jumps - M

Studio 1.

20:30-21:20

Kangoo Jumps - S

Studio 1

07:30-08:20

Functional training

Studio 1.

08:30-09:25

BODY BEAUTY

Studio 1

11:00-11:50

Pilates

Studio 1

12:00-12:50

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

13:00-13:50

Yoga Stretching

Studio 1

17:00-17:45

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

18:00-18:30

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

18:30-19:20

Yoga

Studio 1

19:30-20:25

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

ПОДМЯНА

20:30-21:20

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

ПОДМЯНА

10:00-10:50

HIIT

Studio 1

11:00-11:45

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

12:00-12:50

Pilates

Studio 1

13:00-13:50

Yoga

Studio 1.

17:00-17:50

Kangoo Jumps - M

Studio 1

17:00-17:50

Kangoo Jumps - S

Studio 1.

18:00-18:50

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

19:00-19:45

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

10:00-10:50

Functional training

Studio 1

11:00-11:50

Pilates

Studio 1

12:00-12:45

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

13:00-13:50

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

17:00-17:50

Animal Flow

Studio 1

18:00-18:50

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

19:00-19:50

Kangoo Jumps - M

Studio 1.

19:00-19:50

Kangoo Jumps - S

Studio 1

← →