График (Sportbox)

Изчистете филтрите »
« Май »
« 22.5.2023 г. до 28.5.2023 г. »
Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:30
45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Functional training

Studio 1.

   
10:00  
50 мин.

Functional training

Studio 1

 
50 мин.

Functional training

Studio 1

 
50 мин.

HIIT

Studio 1

50 мин.

Functional training

Studio 1

11:00
45 мин.

BOOTY

Studio 1

     
45 мин.

BOOTY

Studio 1

45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

12:00
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

45 мин.

Tabata

Studio 1

45 мин.

BOOTY

Studio 1

45 мин.

Tabata

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

13:00
50 мин.

Yoga Stretching

Studio 1

50 мин.

Yoga

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Yoga

Studio 1

   
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

17:45  
30 мин.

LES MILLS BODYATTACK ®

Studio 1

 
30 мин.

LES MILLS BODYATTACK ®

Studio 1

     
18:00
30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

 
30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

 
30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

18:30
50 мин.

Yoga

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Yoga

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Yoga

Studio 1

   
19:00            
50 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 1.

50 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 1

19:30
55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

HIIT

Studio 1

55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

HIIT

Studio 1

     
20:30
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 1.

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 1.

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

   
 
50 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 1

 
50 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 1

 
← →