График (Sportbox)

Изчистете филтрите »
« Януари »
« 23.1.2023 г. до 29.1.2023 г. »
Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:30
45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Functional training

Studio 1.

   
08:30  
50 мин.

Pilates

Studio 1

 
50 мин.

Pilates

Studio 1

     
10:00  
50 мин.

Functional training

Studio 1

45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

50 мин.

Functional training

Studio 1

 
50 мин.

HIIT

Studio 1

50 мин.

Functional training

Studio 1

11:00
45 мин.

BOOTY

Studio 1

       
45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

12:00
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

45 мин.

BOOTY

Studio 1

45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

13:00  
50 мин.

Yoga

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Yoga

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

   
18:00
30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

30 мин.

LES MILLS BODYATTACK ®

Studio 1

30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

30 мин.

LES MILLS BODYATTACK ®

Studio 1

30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

18:30
50 мин.

Yoga

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Yoga

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

     
19:00            
50 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 1.

50 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 1

19:30
55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

HIIT

Studio 1

55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

HIIT

Studio 1

55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

   
20:30
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 1.

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 1.

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

   
 
50 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 1

 
50 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 1

 
← →